Quyết định 959/QĐ-UBND về việc ban hành về việc ban hành Kế hoạch bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2015 và Tết Bính Thân 2016

Xem chi tiết tại đây.

 

Mới nhất